Om Sangkraft Viborg

Sangkraft Viborgs formålFormålet med Sangkraft Viborg er at få udbredt sangen i hele Viborg Kommune. 


Sangkraft Viborg har udvalgt følgende indsatsområder:

  • Øget sang i daginstitutioner.
  • Øget sang i folkeskoler bl.a. med oprettelse af en række skolekor.
  • Fællessangsarrangementer med skoler i kommunen i forbindelse med Snapsting for Børn og Julekoncert med Danmarks Underholdningsorkester.
  • Sangstævner og workshops med amatørkor.
  • Samarbejde med kor forankret i kirkerne i kommunen.
  • Efteruddannelse af pædagoger, lærere og kordirigenter.
  • Sang med sundhedsmæssige og sociale formål.
  • Sang i lokalområder i samarbejde med forsamlingshuse, virksomheder, boligforeninger og Viborg Bibliotek.

Vores historie

Sangens Hus i Herning har fået 17 mio. af stat og fonde til at oprette flere sangkraftcentre i Danmark under projektet Sangkraft '25. Målet var 16 nye centre mere end de 9 centre, der allerede var etableret og dette mål er allerede nået.

Ole Kirks Fond har givet 5 millioner kr, Det Obelske Familiefond har ligeledes givet 5 millioner kr. og statens Finanslov har givet en bevilling i 2021 og 2022 på 7 millioner kr. I 2023 og 2024 lyder bevillingen på 5,1 millioner kr. årligt.

Viborg Kommune har givet 200.000 kr. pr. år i 2023-2025 til Sangkraft Viborg og Sangens Hus har givet et tilsvarende beløb.


Palle Friborg Kjeldgaard fra Kulturskolen i Viborg samlede en række repræsentanter fra folkeskolen, daginstitutionerne, kormiljøet, kirken, biblioteket og kulturskolen i foråret 2022 for at introducere Sangkraft '25. Her begyndte arbejdet med at få Viborg Kommune godkendt ved Sangens Hus og ikke mindst at få støtte fra byrådet. Det blev godkendt i efteråret 2022, så fra januar 2023 er Sangkraft Viborg blevet en realitet.


Sangkraft Viborg er organiseret under Kulturskolen Viborg, som en selvstændig enhed med egen økonomi, organisering og handleplan, ledet af en styregruppe. 


Læs mere om Sangens Hus.

Se en kort præsentation af, hvad et sangkraftcenter kan være i videoen herover. Læs desuden om baggrunden for sangkraftcentrene på Sangens Hus' hjemmeside...

Styregruppen

Styregruppen har det overordnede ansvar i forhold til Sangkraft Viborg. Herunder udarbejdelse af budget, godkendelse af regnskab, udarbejdelse af vision og handleplan samt strategisk ledelse. 

Palle Friborg Kjeldgaard

Leder, Sangkraft Viborg - Leder, Kulturskolen Viborg

Katrine Jokumsen

Organist, Asmild og Tapdrup Kirker

Helle Sørensen

Direktør, Vi er Viborg

Pavlina Salehi

Korleder, VoxBox - Musiklærer, Kulturskolen Viborg

Anders Hjorth Nielsen

Koordinator, Sangkraft Viborg - organist og korleder

Hans Nyholm

Skoleleder, Finderuphøj Skole

Lise NygaardMarcussen

Leder - læring og viden, Viborg Bibliotekerne

Pernille Dam Marcussen

Leder, Børnehuset Unoden

Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalgets hovedopgave er at sikre den overordnede koordinering af indsatsområderne - herunder at skabe relevante samarbejder og vidensdeling mellem de forskellige indsatsområder.

Palle Friborg Kjeldgaard

Leder, Sangkraft Viborg - Leder, Kulturskolen Viborg

Jette Haslund Birch

Organist, Viborg Domkirke

Mette Skovlund Dam Nielsen

Musiklærer, Sødalskolen

Pernille Dam Marcussen

Leder, Børnehuset Unoden

Anders Hjorth Nielsen

Koordinator, Sangkraft Viborg - organist og korleder

Maja Simonsen

Organist, Houlkær Kirke

Pavlina Salehi

Korleder, VoxBox - Musiklærer, Kulturskolen Viborg

Rikke Kamedula Skovsbo

Børnekulturkonsulent, Viborg Bibliotekerne